Du må ha bestått teoriprøven for førerkortklasse C1, D1, C eller D, og bestått løyveeksamen for å drive gods- eller persontransport i Norge.

Løyveeksamen for gods- og persontransport tar du på en av Statens vegvesens trafikkstasjoner.

Krav til kompetanse

Før du kan melde deg opp til løyveeksamen, må du være innehaver av førerkort i klassene C1, D1, C eller D, eller minst ha bestått teoriprøven for en av disse førerkortklassene.

Ved bestått løyveeksamen, er det dokumentasjon på at du har tilstrekkelig faglig kompetanse for å drive internasjonal transport mot vederlag.

Ved oppmøte må du

Løyveeksamenen består av to delprøver

Du må bestå og gjennomføre begge deler samme dag. Prøven varer fire timer, to timer per delprøve.

  • Delprøve 1 består av 40 spørsmål med flere svaralternativer. Det er ett rett svar på hvert spørsmål. Du må ha 80 prosent rett for å bestå eksamen.
  • Delprøve 2 består av 20 spørsmål. Også her er det flere svaralternativer på hvert spørsmål, men det kan være flere rette svar. Du må ha 60 prosent rett for å bestå eksamen.

Hjelpemidler du kan bruke til eksamen

Før prøven starter for du utdelt tillatte hjelpemiddel:

  • veiliste merket «Teoriprøve»
  • kalkulator
  • kladdeark for løyveprøver
  • penn eller blyant
  • lydstøtte på bokmål

Oversikt over tid, antall oppgaver og tillatte feil

Gjelder fra 18. januar 2021

Løyve-prøver transport
Klasser Tid i minutt Antall oppgaver/svaralternativ Tillatte feil Antall rette alternativ
LOYVE, Transportløyve del 1 120  40/160 8 Ett riktig svar per oppgave
LOYVECAS, Transportløyve del 2 120 20/120 48 Flere riktige svar per oppgave

Du får vite med en gang om du har bestått prøven

Bestått prøve

Har du bestått løyveeksamen for person- og godstransport, er det krav om at du skal ha et kompetansebevis som er gyldig innen EU/EØS.

Kompetansebeviset bestiller du på Din side.

Dokumentasjon ved søknad om løyve

Skal du søke om løyve for person- og godstransport, innhenter løyvekontoret selv resultatene fra eksamen. Du trenger ikke legge de ved søknaden.

Ikke bestått prøve

Om du ikke består prøven, kan du få vite hvilke temaer du svarte feil på, men ikke de konkrete spørsmålene.

Du kan melde deg opp til ny eksamen neste dag, men vi anbefaler deg å jobbe mer med pensum før du tar prøven på nytt. Du må da gjennomføre ny eksamen i den delprøven du ikke bestod, og betaler kun for den.

Løyveeksamen