Valgfag trafikk er et selvstendig fag, og elevene skal kunne ta valgfaget uten å ta trafikalt grunnkurs. For å få valgfaget godkjent som trafikalt grunnkurs må skolen oppfylle følgende krav:

Eleven må

  • være til stede under hele førstehjelpsopplæringen og totalt minst 80 prosent av valgfagets 57 timer
  • være elev på 9. eller 10. trinn
  • ta mørkekjøringsdelen ved en trafikkskole

Læreren må

  • være godkjent trafikklærer, eller lærer med førerkort klasse B og spesialutdanning godkjent av Vegdirektoratet.

Undervisningen må gjennomføres med maksimalt 18 elever.