Valgfag trafikk er et selvstendig fag, og elevene skal kunne ta valgfaget uten å ta trafikalt grunnkurs. For å få valgfaget godkjent som trafikalt grunnkurs må skolen følge læreplanen for valgfaget trafikk (Utdanningsdirektoratet) og oppfylle følgende krav i trafikkopplæringsforskriften (Lovdata):

Disse kravene må eleven oppfylle

  • være til stede under hele førstehjelpsopplæringen og totalt 80 prosent av valgfagets 57 timer
  • være elev på 9. eller 10. trinn
  • ta mørkekjøring (trafikant i mørket) ved en trafikkskole

Dette kravet må læreren oppfylle

  • være godkjent trafikklærer, eller lærer med førerkort klasse B og spesialutdanning godkjent av Vegdirektoratet

Undervisningen må gjennomføres med maksimalt 18 elever.

Eleven vil få utstedt bevis som gir rett til øvelseskjøring etter at valgfaget er fullført og meldt inn.

 

Reglene for trafikalt grunnkurs i offentlig skole ble endret 1. november 2020

Les mer om bakgrunnen for endringene og hvilke praktiske konsekvenser de har