Hamar arbeiderblad lar seg på lederplass 9. juni begeistre av all vegbygging og planer om vegbygging som videreutvikler Moelv som midtpunkt langs Mjøsa. Redaktøren tar likevel feil om Statens vegvesen og effektiv vegbygging.

Innlandet har fått sin rikelige og velfortjente del av tryggere og raskere veger de siste årene med ny E6 langs Mjøsa og fram til Ottestad. Til høsten åpner ny E6 fram til Moelv. Vegen er også trygg og ny gjennom deler av Gudbrandsdalen, på rv. 4 forbi Gran på Hadeland og E16 i deler av Valdres og mellom Kløfta og Kongsvinger. 

Lottorekka

Vi i Vegvesenet var tett på arbeidet da politikere i Hedmark og Oppland samlet seg om den såkalte Lotto-rekka: rv.2, rv.4, E6 og E16 tilbake i årene 2004-2005. Slik vant Lottorekka fram.

Felles for disse nye, trygge og raskere veger i Innlandet er at det er Statens vegvesen som har planlagt dem. Det er også tilfelle med vegene Nye veier overtok på E6 fra Kolomoen til Moelv, over Mjøsa og videre fram til Øyer forbi Lillehammer. I Hedmark fikk de gryteklare byggeplaner med kuttlister som gjorde det lett for Nye Veier å hevde at de sparte penger. Det er lett å spise seg mett når en kommer til dekket bord.

Ingen ting er bedre for trafikksikkerhet og framkommelighet på E6 enn at trafikken gjennom Stange, Hamar og Ringsaker til høsten trygt kan møtes på hver side av en midtdeler på en fire felts motorveg.

Det var slik våre planleggere ville ha det. Vegvesenet ga fra seg alt planleggingsmaterialet for ny E6 nord for Kolomoen i 2016 til Nye veier med ferdige forslag til forenklinger og innsparinger i forhold til vedtatte rammer i bompengeproposisjonen.

rv3/25 Ommangsvollen bru 18-9-2019rv3/25 Ommangsvollen bru 18-9-2019
 

Dette bildet ble tatt 18. september 2019 på Ommangsvollen i Løten kommune på ny rv3/25. 10 måneder senere, 31. juli 2020, åpner den nye riksvegen. (Foto: Bjørn Heide, Statens vegvesen) 

 

Nordisk rekord

Nye veier fortjener ros som en effektiv vegbygger. Det gjør også Statens vegvesen. Vi satte nordisk rekord i effektiv vegbygging da vi åpnet E6 gjennom Stange i 2014. 31. juli åpner vi ny rv. 3/25. På 26 måneder har vi bygd 26 kilometer ny trafikksikker veg med fartsgrense 110. Dette gjør vi 1,5 milliarder under budsjett i meget godt samarbeid med entreprenøren Skanska. Dette er Norges mest kostnadseffektive vegbygging så langt.

Vi scorer også meget godt på klima og bærekraft, samtidig som vi har bygd veg uten en eneste fraværsskade etter 1,5 millioner arbeidstimer på veganlegget.

Vegvesenet spilte 85 minutter med sitt beste fotball-lag i arbeidet med å realisere ny E6 gjennom Hedmarken. Så kom Nye veier inn fra sidelinjen og fikk lov til å score det avgjørende målet. Det blir det bilder i blad av.

Trygge og effektive veger

Arthur Buchardt vil overlate bygging av all infrastruktur til Nye veier. Redaktøren i Hamar arbeiderblad henger seg på, og understreker at det er viktig å at veg og bane bygges innenfor rammene som Stortinget har vedtatt.

Statens vegvesen er selvfølgelig enige i det. Vegvesenet har bygd veger i Norge i mer enn 150 år. Noen har blitt dyrere og noen har blitt rimeligere. Vegbygging er utendørsidrett. Får vi muligheten til finansiering over flere år og tidlig involvering av entreprenør, skal vi levere flere trygge og effektive veger til samfunnets beste. Og siden HA og Buchardt vil la Nye Veier bygge jernbane. Det var Vegvesenet som hadde prosjektledelsen for ny veg og bane langs Mjøsa. Det gikk jo «ganske» bra.