Tjenesten kan brukes av både privatpersoner og bedrifter. Du må være registrert som kjøretøyets eier eller medeier for å melde vognkortet tapt.

Når du har bestilt nytt vognkort kan du laste ned og skrive ut et midlertidig vognkort. Husk at du må ha med deg det midlertidige vognkortet i kjøretøyet, fram til du har mottatt ditt nye vognkort.

Vi sender det nye vognkortet til deg i posten. Det tar 4-7 virkedager. Når du har mottatt det nye vognkortet må eventuelle deler av gammelt vognkort makuleres.

Ved salg og omregistrering

Det er ikke krav om å levere vognkort del 2 ved salg. Har du imidlertid levert en salgsmelding før 29. april 2019, og kjøretøyet enda ikke er omregistrert, må du levere inn vognkort del 2 før kjøretøyet kan omregistreres på ny eier. Om vognkortet er mistet må tidligere eier melde det tapt. Du melder det tapt ved å ved å fylle ut en tapsmelding (PDF) og sende den til oss sammen med kopi av legitimasjon via kontaktskjema, per post eller ved å levere den på en trafikkstasjon.