Vognkortet består av to deler, en teknisk del og en eierdel. Den tekniske delen av vognkortet skal oppbevares i kjøretøyet.

Del 1 - teknisk del. Inneholder:

  • Opplysninger knyttet til eierens og kjøretøyets identitet.
  • Tekniske opplysninger om kjøretøyet.

Denne delen skal oppbevares i kjøretøyet.

Del 2 - eierdel. Inneholder:

  • Opplysninger knyttet til kjøretøyets og eierens identitet.

Denne delen bør oppbevares på et sikkert sted, atskilt fra kjøretøyet.

Salgsmeldingsdelen av vognkort del 2 ble fjernet 15. januar 2018. Har du en salgsmeldingsdel i vognkortet ditt kan du bruke den ved eierskifte, men vi anbefaler deg å bruke salgsmelding på Din side

Sist oppdatert:

Vognkort