Arbeid på kjøretøy kan som hovedregel bare utføres av verksteder som er godkjent av Statens vegvesen.

Hensikten med godkjenningsordningene er å sikre at arbeid på kjøretøy blir utført på en trafikk- og driftssikker måte, og at EU-kontroll av kjøretøy gjennomføres riktig og med god kvalitet. Ordningen skal også bidra til like konkurransevilkår og til å hindre kjøretøykriminalitet.

De ulike godkjenningskategoriene et verksted kan ha gir rett til å utføre forskjellige typer arbeid på kjøretøy. Noen gir også rett til å arbeide på spesifikke kjøretøygrupper.

Beskrivelse av godkjenningskategoriene
Godkjenningskategori Godkjenningen gjelder
Kontrollorgan 01 Periodisk kontroll (EU-kontroll) av kjøretøy med
tillatt totalvekt til og med 3500 kg. Noen av disse er også godkjent for kontroll av kjøretøy med tillatt totalvekt til og med 7 500 kg som er utstyrt med hydraulisk bremseanlegg. Godkjenningen gjelder ikke traktor.
Kontrollorgan 02 Periodisk kontroll (EU-kontroll) av kjøretøy med
tillatt totalvekt 3 501 kg til og med 7 500 kg og kontroll av tilhengere i kategori O1 og O2. Godkjenningen gjelder ikke traktor.
Kontrollorgan 03 Periodisk kontroll (EU-kontroll) av kjøretøy med tillatt totalvekt over 7 500 kg og kontroll av tilhengere i kategori O1 og O2. Godkjenningen gjelder ikke traktor.
Kontrollorgan 04 Periodisk kontroll (EU-kontroll) av alle kjøretøy unntatt traktor.
Kontrollorgan 05 Periodisk kontroll (EU-kontroll) av traktor.
Bilverksted 01 Alle typer arbeid på alle kjøretøy med tillatt totalvekt ikke over 3 500 kg. Godkjenningen gjelder ikke arbeid på motorsykkel, moped og traktor eller reparasjoner av kjøretøy med omfattende skader.
Bilverksted 01 Arbeid på kjøretøy med tillatt totalvekt ikke over 7 500 kg og som er utstyrt med hydraulisk bremseanlegg. Godkjenningen gjelder ikke: Arbeid på motorsykkel, moped og traktor eller reparasjoner av kjøretøy med omfattende skader.
Bilverksted 02 Alle typer arbeid på alle kjøretøy med tillatt totalvekt over 3 500 kg, men ikke over 7 500 kg. Godkjenningen gjelder også arbeid på tilhengere med tillatt totalvekt ikke over 3 500 kg (O1 og O2). Godkjenningen gjelder ikke arbeid på motorsykkel, moped og traktor eller reparasjoner av kjøretøy med omfattende skader.
Bilverksted 03 Alle typer arbeid på alle kjøretøy med tillatt totalvekt over 7 500 kg. Godkjenningen gjelder også arbeid på tilhengere med tillatt totalvekt ikke over 3 500 kg (O1 og O2). Godkjenningen gjelder ikke arbeid på motorsykkel, moped og traktor eller reparasjoner av kjøretøy med omfattende skader.
Motorsykkel- og mopedverksted Alle typer arbeid, inkludert alle skadereparasjoner, på motorsykler og mopeder, herunder tre- og firehjuls motorsykler og mopeder.
Skadeverksted 01 Enkle skadereparasjoner som ikke er strukturelle skader eller skader på bærende elementer på kjøretøyet.
Skadeverksted 02 Alle skader på kjøretøy, inkludert større strukturelle skader på kjøretøyets struktur eller bærende elementer.
Hjulutrustningsverksted Arbeid på kjøretøys hjulutrustning, inkludert dekk, slange, hjul, hjuloppheng, drivaksel/drivaksel-ledd, hjulbrems og styring.
Påbyggerverksted Påbyggings-, oppbyggings- og ombyggingsarbeid på kjøretøy i samsvar med kjøretøyfabrikantens anvisninger.
Traktorverksted Alle typer arbeid på traktor, motorredskap og tilhenger til traktor eller motorredskap, inkludert alle skadereparasjoner. Godkjenningen gjelder også arbeid på bremseanlegg på tilhenger med tillatt totalvekt ikke over 3 500 kg (O1 og O2).
Fartsskriververksted Arbeid på fartsskrivere og tilhørende komponenter.
Alkolåsverksted Arbeid på alkolås i kjøretøy.
Særlig arbeidstillatelse for arbeid på lysutstyr Arbeid på lys, lykter, lykteinnsatser og lykteglass samt kontroll og justering av lys.
Særlig arbeidstillatelse for arbeid på hjul Omlegging av dekk og slanger, lapping av slanger, plugging av slangeløse dekk, pigging av dekk og avbalansering av hjul.
Særlig arbeidstillatelse for arbeid på bremseanlegg på lette tilhengere Arbeid på bremseanlegg på tilhenger med tillatt totalvekt ikke over 3 500 kg (O1 og O2).
Særlig arbeidstillatelse for arbeid på eksosanlegg Reparasjon og montering av eksosrør, lyddempere og komponenter i eksosanlegget med tilhørende rensesystem.
Særlig arbeidstillatelse for arbeid på bilglass Reparasjon og montering av limt bilglass.
Særlig arbeidstillatelse for arbeid på mykkarosseri på campingbiler-/vogner Arbeid på mykkarosseri (sandwichkonstruksjon) på campingbiler og campingvogner.

Hvordan kan jeg vite at verkstedet er godkjent?

På vegvesen.no/finnverksted finner du oversikt over godkjente verksteder. Verksteder som har godkjenning for å utføre reparasjonsarbeid har i tillegg eget utvendig skilt som viser at det er godkjent av Statens vegvesen.

Ulovlig verksteddrift

Statens vegvesen fører tilsyn med verksteder som utfører arbeid på kjøretøy som krever godkjenning.

Statens vegvesen vil på det sterkeste fraråde at du som kjøretøyeier kjøper tjenester hos ulovlige verksteder. Foruten at du medvirker til straffbar virksomhet, risikerer du å få en reparasjon som ikke er fagmessig utført og et trafikkfarlig kjøretøy som kan gå på både din egen, din familie og andres sikkerhet løs.

Ønsker du å melde fra om et ulovlig verksted, kan du sende oss en e-post.

Finn godkjent verksted