Reparasjoner på kjøretøy kan som hovedregel bare utføres av verksteder som er godkjent av Statens vegvesen.

Hensikten med godkjenningsordningen er å sikre at reparasjoner blir utført på en profesjonell og trafikksikker måte.

Om godkjenningsordningen

De som skal reparere vitale deler på bil, motorsykkel, moped, traktor og motorredskap konstruert for hastighet større enn 50 km/t eller tilhenger med brems må ha egen godkjenning. Vitale deler er for eksempel bremser, styreinnretning, hjulutrustning og elektrisk anlegg.

Vilkårene for å bli godkjent som kjøretøyverksted reguleres av forskrift om kjøretøyverksteder, fastsatt av Vegdirektoratet 13. mai 2009. Forskriften stiller spesifikke krav til lokaler og teknisk utstyr, teknisk leder og personale og til kvalitetsstyringssystem. Sammen skal disse reglene sikre reparasjoner med god kvalitet.

Hvordan kan jeg vite at verkstedet er godkjent?

På vegvesen.no/finnverksted finner du oversikt over godkjente verksteder. Verksteder som driver lovlig reparasjonsarbeid har i tillegg eget utvendig skilt som viser at det er godkjent av Statens vegvesen

Ulovlig verksteddrift

Statens vegvesen fører tilsyn med verksteder som utfører reparasjonsarbeid som krever godkjenning.

Statens vegvesen vil på det sterkeste fraråde at du som kjøretøyeier kjøper tjenester hos ulovlige verksteder. Foruten at du medvirker til straffbar virksomhet, risikerer du å få en reparasjon som ikke er fagmessig utført og et trafikkfarlig kjøretøy som kan gå på både din egen, din familie og andres sikkerhet løs.

Ønsker du å melde fra om et ulovlig verksted, kan du sende oss en e-post.

Driver du et verksted/kontrollorgan?

Som verksted og kontrollorgan kan du selv oppdatere kontaktinformasjonen din i tjenesten «Finn godkjent verksted». 

Finn godkjent verksted