Dersom du skal registrere et norskregistrert kjøretøy i utlandet, må de originale vognkortene følge kjøretøyet.

Så lenge du har fått et vognkort utstedt i ditt navn, og du fortsatt står som siste registrerte eier i kjøretøyregisteret, kan du bestille nye vognkort via Din side, dersom du har behov for det.

Hvis du mangler vognkort del 2, kan EU/EØS-medlemsland likevel godkjenne kjøretøyet for registrering i landet. Merk at det er opp til hvert enkelt medlemsland om de ønsker å godkjenne kjøretøy uten del 2. I så fall vil de ta kontakt for å få en bekreftelse fra oss. Du kan derfor i mange tilfeller melde kjøretøyet til registrering i et EU/EØS-medlemsland hvis du har et gyldig vognkort del 1.

Du bør uansett ta kontakt med utenlandske myndigheter i hvert enkelt tilfelle for å høre hva som kreves der.

Kjøpt kjøretøy uten vognkort?

Om du mangler vognkort bør du kontakte tidligere eier for å høre om personen fortsatt har vognkortene.

Om tidligere eier ikke har vognkortet kan vi ofte utstede duplikatvognkort til den personen eller virksomheten som står som eier av kjøretøyet. Du må levere skiltene (kjennemerkene) til en trafikkstasjon før du søker om duplikatvognkort.

Du kan søke om duplikatvognkort på Din side. Vognkort del 1 og 2 blir sendt til postadressen registrert i vårt kjøretøyregister,  i løpet av 4-7 virkedager. Om du vil ha tilsendt duplikatvognkort til annen adresse, må du oppgi denne ved bestilling på Din side. 

Hvis du ikke har tilgang til Din side, kan du:

Hvis noe er uklart om re-registrering av et kjøretøy i utlandet, må du sjekke dette med registreringsmyndighetene i landet der kjøretøyet skal registreres.

Avregistrering

Vi oppdaterer andre EU/EØS-medlemsland om re-registrerte kjøretøy i Norge en gang i måneden, slik at kjøretøyene blir avregistrert i opprinnelseslandet. Tilsvarende får vi, lister over kjøretøy registrert i EU/EØS-land, slik at disse blir avregistrert i Norge. Hvis du ønsker at kjøretøyet blir avregistrert raskere i Norge, anbefaler vi at du leverer inn skiltene (kjennemerkene) til kjøretøyet på en trafikkstasjon.

Dersom et kjøretøy tidligere registrert i Norge fortsatt ikke er avregistrert i Norge to måneder etter re-registrering, kan du sende inn kopi av registreringsbevis eller dokumentasjon som bekrefter fortolling/innførsel.

Dokumentasjonen må være utstedt av utenlandsk myndighet, og understellsnummeret til kjøretøyet og relevante handlinger og dato for disse må komme frem tydelig i dokumentasjonen. På bakgrunn av denne dokumentasjonen kan vi avregistrere kjøretøyet og markere det som utført fra Norge.

Hvis du har spørsmål om avregistrering ved eksport, må du sende oss en e-post eller brev.

E-postadresse

Postadresse

Statens vegvesen
Postboks 1010 Nordre Ål
2605 Lillehammer

Saker behandles i den rekkefølge sakene kommer inn.

Last ned skjema i PDF-format