Dersom du skal eksportere et norskregistrert kjøretøy for registrering i utlandet, skal de originale vognkortene følge kjøretøyet.

Så lenge du har fått et vognkort utstedt i ditt navn, og du fortsatt står som siste registrerte eier i kjøretøyregisteret, kan du bestille nye vognkort via Din side, dersom du har behov for det.

EU/EØS-medlemsland kan godkjenne kjøretøyet for re-registrering selv om vognkort del 2 mangler, etter å ha innhentet bekreftelse fra oss. Kjøretøyeier kan derfor melde kjøretøyet til registrering i annet EU/EØS-medlemsland dersom gyldig vognkort del 1 kan legges frem. 

Duplikatvognkort

Om du mangler vognkort, kan det utstedes duplikatvognkort til den personen eller virksomheten som står som eier i kjøretøyregisteret. Kjøretøyets kjennemerker må innleveres til Statens vegvesen før det søkes om duplikatvognkort.

Alle eierskifter for norskregistrerte kjøretøy skal meldes til Statens vegvesen innen 3 dager. Kjøretøyet kan overføres til utenlandsk eier så lenge det er avregistrert. Les mer om salgsmelding og omregistrering her.

Forespørsel om duplikatvognkort må inneholde:

  • Kortfattet forklaring på hvorfor duplikatvognkort ønskes
  • Informasjon om destinasjon
  • Kjøretøyets understellnummer og kjennemerke

Det er kun person eller organisasjon som er oppført som eier i det nasjonale Kjøretøyregisteret som kan søke om å få utstedt duplikatvognkort.

Forespørsel om duplikatvognkort kan sendes til 

Duplikatvognkort blir sendt til postadressen registrert i kjøretøyregisteret. Om du vil ha tilsendt duplikatvognkort til annen adresse må du legitimere deg på en trafikkstasjon og be saksbehandler om at det sendes en forespørsel til re-registreringsenheten om utsending av duplikatvognkort til annen adresse. Du kan også laste opp legitimasjon og dokumentasjon sammen med en forespørsel om duplikatvognkort i skjema for vognkort og skilt. 

Hvis noe er uklart vedrørende re-registrering av et kjøretøy i utlandet, må du sjekke dette med registreringsmyndighetene i landet der kjøretøyet skal registreres.

Avregistrering

Norge oppdaterer andre EU/EØS-medlemsland om re-registrerte kjøretøy i Norge i elektronisk rutine en gang i måneden, slik at kjøretøyene blir avregistrert i opprinnelseslandet. Tilsvarende får vi, i elektronisk rutine, lister over kjøretøy registrert i EU/EØS-land, slik at disse blir avregistrert i Norge. Hvis raskere avregistrering i Norge er ønskelig, anbefaler vi å levere inn kjøretøyets kjennemerker til en trafikkstasjon.

Dersom et kjøretøy tidligere registrert i Norge fortsatt ikke er avregistrert i Norge 2 måneder etter re-registrering, kan du sende inn kopi av registreringsbevis eller dokumentasjon som bekrefter fortolling/innførsel.

Dokumentasjonen må være utstedt av utenlandsk myndighet, og kjøretøyets understellnummer og relevante handlinger, samt dato for disse må komme frem tydelig i dokumentasjonen.

Kjøretøyet kan på grunnlag av  dokumentasjonen bli avregistrert og markert som utført fra Norge i motorvognregisteret.
Henvendelser om avregistrering ved eksport skal sendes skriftlig, via  e-post eller postadresse.

E-postadresse

Postadresse

Statens vegvesen
Postboks 1010 Nordre Ål
2605 Lillehammer

Saker behandles i den rekkefølge sakene kommer inn.