Artikkelen er over ett år gammel, og innholdet kan være utdatert.

I forbindelse med ny bilforskrift blir flere av dokumentasjonsmalene for enkeltgodkjenning av tunge kjøretøy revidert.

Ved lanseringen av ny bilforskrift er flere av våre opplysnings- og hjelpedokumenter (dokumentasjonsmaler) under revisjon. Det vil derfor i en overgangsperiode være henvisninger til bilforskriften (2012) og eldre internasjonale rettsakter, for eksempel direktiv 2007/46/EF og forordning (EU) nr. 1230/2012. Slike henvisninger og referanser må oppfattes som henvisninger til den nye bilforskriften (2022), og de gjeldende nye rettsakter. For disse eksemplene er de nye rettsaktene forordning (EU) 2018/858 og forordning (EU) 2021/535.

Denne overgangsperioden innebefatter også enkelte lenker og referanser under området «Enkeltgodkjenning av tunge kjøretøy» på våre hjemmesider.

I tillegg gjør vi oppmerksom på at dette området og disse dokumentasjonsmalene kun er tiltenkt som et nyttig veiledningsverktøy. Dette innebærer fortsatt at søker er ansvarlig for at nødvendig dokumentasjon leveres strukturert, samt at opplysningene som gis er korrekte og fullstendige