Artikkelen er over ett år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Det er nå blitt utarbeidet et nytt vedlegg 1 til bilforskriften som spesifikt omhandler krav ved enkeltgodkjenning av kjøretøy i Norge. Vedlegget tydeliggjør ikrafttredelse og terminering av de tekniske krav som skal være oppfylt for å kunne enkeltgodkjenne et kjøretøy.

Det er besluttet forkortet høringsfrist (3 uker) i anledning høringen. Frist for høringsinnspill er derfor satt til 27. september 2022.

Høringsdokumentene finner du her: Offentlige høringer | Statens vegvesen