24. april innfører vi krav om at et kjøretøy skal være fortollet før det kan bestilles time til godkjenning ved trafikkstasjon.

Motivasjonen for denne endringen er å sikre alle med behov for godkjenning av et nytt- eller brukt uregistrert kjøretøy, får like muligheter for å finne en ledig time innen rimelig tid.

Vi opplever dessverre at det bestilles timer for kjøretøy som ikke er kommet til landet eller hvor kjøretøyet er fiktivt, for å sikre seg et antall timer fremover. Dette gir ikke alle kunder samme mulighet for å finne en egnet time (likebehandling).
Med innføringen av krav om fortolling før det kan bestilles time, likestilles alle kunder for å bestille time, og alle møtes av de reelle ventetidene for våre tjenester.