Artikkelen er over ett år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Ny bilforskrift ble vedtatt tirsdag 28. juni 2022, men den vil ikke tre i kraft før 1. oktober 2022.

Ny typegodkjenningsforordning (EU) 2018/858 og ny sikkerhetsforordning
(EU) 2019/2144 er vedtatt i EU og skal implementeres i ny forskrift om
godkjenning av bil og tilhenger til bil. Vedtakelsen av den nye forskriften har
blitt utsatt i flere omganger, men skulle etter planen bli vedtatt og tre i kraft i
overgangen juni/juli.

Ny forskrift ble vedtatt tirsdag 28. juni 2022, men den vil ikke tre i kraft før
1. oktober 2022.

Frem til 1. oktober vil bilforskriften 2012 gjelde, og kjøretøy vil som tidligere
kunne godkjennes og registreres i henhold til direktiv 2007/46 m.m. frem til
denne datoen. Frem til 1. oktober vil det komme kjøretøy som har
dokumentasjon etter både 2018/858 og 2019/2144. For å sikre at disse på
en smidig måte blir akseptert og registrert er bilforskriften 2012 § 5 endret
slik at dette blir ivaretatt.

Hva skjer frem til 1. oktober?

 • Bilforskriften 2012 gjelder, se over
 • Kjøretøy med dokumentasjon etter 2018/858 (herunder 2019 /2144) aksepteres
 • Restkjøretøyperioder som følge av nye krav hjemlet i 2019/2144
  utsettes tilsvarende
 • Det vil komme ytterligere informasjon om ny bilforskrift når vi nærmer
  oss 1. oktober
 • Kravveileder på vegvesen.no vil være uendret frem til 1. oktober
 • Nødvendige endringer på vegvesen.no utføres

Hva skjer etter 1. oktober?

 • Ny bilforskrift trer i kraft 1. oktober
 • Bilforskriften 2012 oppheves
 • Det er overgangsordninger for enkeltgodkjenning av kjøretøy
 • Restkjøretøyperiode for typegodkjente kjøretøy etter 2018/858 og
  2019/2144 starter (gjelder nye krav med ikrafttredelse fom 6. juli–30.
  september 2022)