Mandag 6. mai 2024 innfører vi ny innsendingsløsning for søknad om enkeltgodkjenning av tunge kjøretøy.

Endringene i løsningen medfører blant annet at:

 • du skal legge inn navn på de fabrikantene som er ansvarlig for hvert byggetrinn på kjøretøyet,
  • og de skal legges inn i rekkefølge (fabrikant 1, 2, 3, og så videre)
 • du sortere dokumentasjonen som skal følge med slik at den ligger i rekkefølge,
  • dokumentasjonen som tilhører byggetrinnet skal lastes opp for den fabrikanten som er ansvarlig.
   • dokumentasjon som tilhører fabrikant 1 skal lastes opp under fabrikant 1
   • dokumentasjon som tilhører fabrikant 2 skal lastes opp under fabrikant 2, og så videre.
 • Dokumentet med tekniske data for det ferdige kjøretøyet skal lastes opp på siden for bilder og tekniske data for det ferdigbygde kjøretøyet.