Artikkelen er over ett år gammel, og innholdet kan være utdatert.

I forbindelse med at ny bilforskrift trådte i kraft 1. oktober 2022, er det utarbeidet en forenklet versjon av ny veiledning til bilforskriften.

Veiledningen gir en generell oversikt over forskriftens innhold og struktur. Den gir ikke en detaljert arbeidsbeskrivelse for hvordan oppgavene skal løses, men gir noen retningslinjer og avklaringer som kan være til nytte for brukerne av forskriften.

Veiledningen presenterer forskriften og tilhørende vedlegg, og avsluttes med en nærmere beskrivelse av de nye forordningene som gir rammeverket for denne nye bilforskriften. De innledende delene av veiledningen inneholder informasjon som er viktig å lese før omtalen av kapitlene og vedleggene.

Veiledning gir også innledningsvis en beskrivelse av de ulike overgangsbestemmelsene.

I praksis er det nå kun overgangsbestemmelsen i § 4-4 sjette ledd som vil være relevant ved enkeltgodkjenning av nye kjøretøy.

Veiledningen er versjonsstyrt, da vi forventer ytterligere endreinger av innholdet framover.