Artikkelen er over to år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Nytt fagområde vil bidra til å sikre bedre informasjonsflyt

Det er som kjent gjennomført en revisjon av godkjenningsordningen for tunge kjøretøy med sentralisert dokumentkontroll. Revisjonen er gjennomført under navnet Trucksafe med bistand fra advokatfirmaet PWC, og avdekket blant annet et forbedringspotensial knyttet opp mot informasjonsformidling mellom Statens vegvesen og kjøretøybransjen for tunge kjøretøy.

Som et resultat av dette ser vi det som formålstjenlig å etablere en informasjonsside på vegvesen.no, knyttet opp mot enkeltgodkjenning av tunge kjøretøy, og hvor følgende sentrale elementer vil bli ivaretatt:

  • Større tilgjengelighet av lik informasjon til alle bransjeaktører
  • Formidling av nyttige lenker til regelverk og endringer av disse
  • Formidling av presiseringer av regelverk, samt krav til dokumentasjon
  • Oppdatert informasjon med hensyn til ventetid for dokumentbehandling

Informasjonssiden omfatter per i dag generell informasjon om godkjenningsprosessen og aktuelle maler for hjelp til å sende inne riktig dokumentasjon. Den omfatter også nyttige lenker og dokumenter, samt angivelse av aktuell ventetid for dokumentbehandling.

Informasjonssiden omfatter også nyheter med mulighet for å abonnere på denne tjenesten via RSS. Veiledning for å knytte seg til tjenesten fremkommer på våre sider.

Videre utforming av innholdet vil bli ivaretatt av en redaktør og Kjøretøyavdelingen, og vi ser positivt på en samhandling med bransjen når det gjelder videre innhold av nettsiden. I den forbindelse vil vi presisere at nettsiden eller redaktøren ikke kan benyttes til informasjonsformidling eller veiledning i konkrete godkjenningssaker.