Førerhuset på tunge kjøretøy over en viss lengde, skal som hovedregel også ha synlighetsmarkering på sidene.

Vi minner om nyhetssak fra november 2023 om at Statens vegvesen har blitt oppmerksom på at vi har praktisert regelverket for synlighetsmarkering på førerhuset for lempelig over tid. Vi har derfor strammet inn vår praktisering for kjøretøy som søkes godkjent hos oss fra og med 1. februar 2024. Vi minner i den anledning om at kjøretøyet skal være ferdig bygget før søknad om enkeltgodkjenning kan sendes inn. 

Dagens bestemmelser om synlighetsmarkering finner du i FN (ECE) regulativ 48.06 revisjon 12 punkt 6.21 flg (PDF, UNECE)