Du kan slå opp kjøretøyets eier og tekniske kjøretøyopplysninger via API.

Få tilgang til API-et Logg inn

Tjenesten koster 2640 kroner + mva per måned. Tilgang som tredjepart på vegne av en annen virksomhet er gratis.

Staten vegvesen tilbyr API for tekniske kjøretøyopplysninger med eierinformasjon. Du kan slå opp på registreringsnummer, understellsnummer, organisasjonsnummer eller fødselsnummer i kombinasjon med etternavn. Oppslaget gir et tilnærmet komplett og oppdatert datasett i tillegg til informasjon om eier(e) for et aktuelt kjøretøy på et gitt tidspunkt.

API-et er utviklet av Statens vegvesen for virksomheter som inngår avtale om bruk av tjenesten og som ønsker å integrere sine fagsystemer med kjøretøyregisteret. Tjenesten kan benyttes av virksomheter direkte eller der virksomheter opererer på vegne av en annen virksomhet.

Tjenesten vil ha en grense for oppslag per døgn på 5 000 returnerte kjøretøy. Det vil si at en virksomhet kan gjøre oppslag som utgjør 5 000 returnerte kjøretøy til sammen per døgn.

Tilgang til tjenesten

For å få tilgang til API-et må du som representant for virksomheten først godkjenne noen vilkår. Ved å godkjenne vilkårene samtykker du til virksomhetens plikter og rettigheter for bruk av tjenesten. I vilkårene får dere også informasjon om formålet med tjenesten, tilgangsstyring og hva som skjer ved brudd på vilkår. Du godkjenner vilkårene ved å logge inn øverst på denne siden.

For å godkjenne vilkårene vegne av en virksomhet må du ha en norsk elektronisk ID (BankID/Buypass/Commfides) og de riktige rettighetene i Altinn for virksomheten. Enten rollen «Samferdsel» eller rettigheten «Godkjenne avtaler på vegne av organisasjoner».

Hvilket sett med avtalevilkår som er relevant for virksomheten avhenger av om virksomheten skal bruke API-et direkte eller som tredjepart på vegne av en annen virksomhet. Tredjeparter som skal bruke API-et på vegne av en annen virksomhet må få rollen «Delegert bruk av API for kjøretøyopplysninger» delegert til seg i Altinn, og den delegerende virksomheten må godkjenne vilkårene for eget bruk av API-et.

Data du får via API-et

Tjenesten gir tilgang til helt ferske data og et rikt og godt strukturert datasett. Med API for tekniske kjøretøyopplysninger med eierinformasjon får du tilgang til det tekniske datasettet for et kjøretøy, som blant annet inkluderer

  • registreringsdata
  • miljødata
  • mål og vekt
  • motor/kraftoverføring
  • dekk og felg
  • eieropplysninger

I tillegg inneholder tjenesten dato for forrige EU-kontroll og frist for neste. Tjenesten inneholder også datoer for når kjøretøyet ble registrert i Norge første gang, og når det ble registrert på nåværende eier for første gang. Du får ikke kjøretøyets kilometerstand i tjenesten.

Eieropplysninger

Ved oppslag på kjøretøyets registreringsnummer eller understellsnummer via API-et, vil responsen returnere navn og adresse for eier(e). Ved oppslag på organisasjonsnummer eller fødselsnummer i kombinasjon med etternavn gir responsen eierinformasjon i form av navn og poststed.

Slik bruker du API-et

Når virksomheten din har inngått avtale med Statens vegvesen, må dere utvikle funksjonalitet som gjør det mulig å slå opp og motta respons via API-et. Statens vegvesen benytter Maskinporten for autentisering og tilgangskontroll for tjenesten. For å bruke API-et må dere ta i bruk Maskinporten.

Tilgang til TEST-miljøet er gratis og krever ikke at du har inngått avtale med Statens vegvesen om tilgang til tjenesten. For å få tilgang til TEST-miljøet må du sende en henvendelse til e-posten nedenfor med ditt organisasjonsnummer og be om tilgangen.

Har du spørsmål om tjenesten, ønsker å bestille tilgang til TEST-miljøet eller ønsker å avslutte abonnement på tjenesten kan du sende en henvendelse til .

API-er for kjøretøyopplysninger