Kjører du et kjøretøy med tillatt totalvekt over 3 500 kilo må du ha med kjetting dersom du skal kjøre på veger med snø og is.

I perioden det er krav om 5 mm mønsterdybde, skal kjettinger være med, uavhengig av føreforholdene. Kjettingene må være tilpasset hjulene på kjøretøyet og til enhver tid gi kontakt mellom kjetting og veibane. De skal være laget av metall/stål, være egnet for føreforholdene og tåle påkjenningen. 

Motorvogn med tillatt totalvekt over 3 500 kg, må ha med minst tre kjettinger

  • En tilpasset forhjul
  • To tilpasset drivhjul

Dette gjelder likevel ikke bobil med tillatt totalvekt mellom 3 500 kg og 7 500 kg.

Vogntog (motorvogn og tilhenger hvor begge kjøretøyene har tillatt totalvekt over 3 500 kg) må ha med minst sju kjettinger hvis motorvognen har tvillinghjul på drivakselen

  • En tilpasset motorvognenes forhjul
  • Fire tilpasset motorvognens drivhjul
  • To tilpasset tilhengerens hjul

Dersom motorvognen i et vogntog har enkle hjul på drivakselen, eller bruker dobbeltkjetting, skal det medbringes minst fem kjettinger. Dobbeltkjetting er kjetting som dekker begge hjulene i en tvillingmontering.

  • En tilpasset motorvognenes forhjul
  • To tilpasset motorvognens drivhjul
  • To tilpasset tilhengerens hjul

For motorvogn som er utstyrt med automatisk opererte kjettingslynger for drivhjulene, erstatter dette to kjettinger i de tilfellene motorvognen har tvillinghjul på drivakselen.

Dekk og kjetting