Du kan søke om dispensasjon fra kravet til vinterdekk i enkelte tilfeller.

For eksempel  hvis det ikke produseres vinterdekk i en bestemt dimensjon, de ikke er å oppdrive eller andre viktige årsaker. 

Dispensasjon fra krav til vinterdekk