Arbeidsgiver er ansvarlig for å organisere kjøringen slik at du som sjåfør kan følge reglene om kjøre- og hviletid og bruk av fartsskriver.

Det er ikke tillatt å gi betaling knyttet til kjørt distanse og/eller mengden av gods som transporteres hvis dette kan sette trafikksikkerheten i fare eller oppmuntre til å bryte kjøre- og hviletidsreglene. Arbeidsgiver er også forpliktet til å låse dataene i fartsskriver med sitt bedriftskort, og føre regelmessige kontroller for å påse at sjåførene følger reglene. Overtredelser begått i andre land kan også arbeidsgiver gjøres ansvarlig for. 

Forpliktet til å laste ned kjøre- og hviletidsdata

Alle arbeidsgivere som har kjøretøy med digital fartsskriver er forpliktet til å laste ned alle opplysninger fra sjåførkort og fartsskrivere jevnlig. Disse dataene skal lagres på en sikker måte i ett år etter at de er registrert. 

Når Statens vegvesen eller politiet krever det, skal opplysningene gjøres tilgjengelige. Det er anledning til å lagre dataene eksternt (for eksempel hos et fartsskriververksted), men de skal kunne avleses hos arbeidsgiver når kontrollmyndighetene foretar kontroll. Både leverandører av fartsskrivere og andre tilbyr utstyr og tjenester for nedlasting og oppbevaring av data. 

Oppbevares i ett år

Alle registrerte opplysninger om kjøre- og hviletiden til sjåfører og biler skal oppbevares i ett år hos arbeidsgiver. Dette gjelder i tillegg til data fra digital fartsskriver og sjåførkort:

  • Diagramskiver
  • Utskrifter fra digital fartsskriver (hvis det har vært adgang til å ta utskrifter etter regelverket)
  • Kontrollrapporter eller annen dokumentasjon på gjennomført kontroll som er utstedt av kontrollmyndighet (også utenlandsk kontrollmyndighet) 

Forpliktelsene fremgår av artikkel 10 i forordning (EF) nr. 561/2006 og forordning (EU) 165/2014.