Du som kjører tunge kjøretøy må ta pauser og ikke kjøre for lenge. Dette reguleres gjennom et felles europeisk regelverk for døgnhvil og ukehvil.

Regelverket gjelder innenfor EØS-området og Sveits. Hvis du kjører til, fra, innad i eller mellom land som ligger utenfor EØS-området, gjelder AETR-avtalen. Reglene er i det store og hele like de reglene som gjelder innenfor EU/ EØS. Døgnhvil og ukehvil registreres ved hjelp av fartsskrivere i kjøretøyet.

Førere av kjøretøy/vogntog med registrert totalvekt på over 3 500 kg eller med mer enn 9 sitteplasser kommer inn under kjøre- og hviletidsreglene.  

Regelverket i korte trekk 

Daglig kjøreperiode

  • Etter maksimalt fire og en halv times kjøring skal du ta 45 minutters pause.
  • Pausen får ikke benyttes til annet arbeid, du skal hvile.

Døgnhvile

  • Hovedregelen er døgnhvile på elleve sammenhengende timer eller minst tre + ni timer hvert døgn.
  • Døgnhvilen kan reduseres til ni timer maksimalt tre ganger mellom to ukehviler.

Ukentlig kjøreperiode

  • Total kjøretid per uke er maksimalt 56 timer (forutsatt avtale etter reglene om arbeidstid for sjåfører).
  • Kjører du to uker på rad kan total kjøretid ikke overstige 90 timer (forutsatt avtale etter reglene om arbeidstid for sjåfører). 

Ukehvil

  • Senest etter seks døgn (etter 144 timer) skal du gjennomføre en ukehvil på minst 45 timer.
  • Ukehvilen kan reduseres til 24 timer annenhver uke (reduksjonen skal kompenseres med en tilsvarende   hvileperiode). 

Fartsskriver registrerer riktig kjøretid

Er du omfattet av kjøre- og hviletidsregelverket skal du ha fartsskriver i kjøretøyet. Fartsskriveren holder styr på kjøretiden og sikrer at du vet når du skal ta pause. Har kjøretøyet digital fartsskriver må du ha et sjåførkort

Har kjøretøyet analog fartsskriver må du ha diagramskiver som skiftes ut når den daglige kjøreperioden er over.

Hensikten med regelverket er å ivareta trafikksikkerheten og sikre like konkurransevilkår, samt ivareta sjåførens arbeidsforhold.

Sist oppdatert: