For å få sjåførkort må du ha gyldig førerkort, norsk fødselsnummer og være registrert som bosatt i Norge.

Søk om sjåførkort Logg inn

Du kan selv søke om sjåførkort på Din side hvis du har norsk førerkort og norsk fødselsnummer. 

Søknaden blir behandlet i løpet av 72 timer, og du kan sjekke status på søknaden på Din side. Om søknaden blir godkjent blir kortet produsert og postlagt innen tre til fem dager. Det kan altså ta opptil to uker fra bestilling til du har mottatt sjåførkortet i posten. 

Nytt sjåførkort koster 280 kroner når du søker om det på Din side. Kortet er gyldig i fem år, personlig og kan ikke lånes bort.

Er kortet ditt tapt, stjålet eller defekt kan du lese mer her:  Tapt, stjålet eller defekt sjåførkort 

I disse tilfellene må du søke på en trafikkstasjon

Du må søke på en trafikkstasjon hvis du:

    • må skifte ut sjåførkortet på grunn av administrative endringer.
    • har et sjåførkort som er tapt eller defekt, og trenger erstatningskort.
    • har utenlandsk sjåførkort som fortsatt er gyldig. Du kan da søke om fornyelse eller utskifting av utenlandsk sjåførkort. Dette kan du lese mer om her: Utenlandsk sjåførkort som skal byttes inn
    • ikke er registrert som bosatt i Norge. Du kan da kun søke om midlertidig sjåførkort hvis du oppfyller vilkårene. Les mer om midlertidig sjåførkort lengre ned på siden.
    • har utenlandsk førerkort som er gyldig for kjøring i Norge. Du kan da søke om ordinært sjåførkort så lenge du har norsk fødselsnummer, er bosatt i Norge og ikke har gyldig utenlandsk sjåførkort.

Hvis du har et utenlandsk førerkort som ikke er gyldig for kjøring i Norge må du først bytte førerkortet inn til et norsk førerkort, før du kan søke om et sjåførkort. Du kan lese mer om innbytte av førerkort her: Førerkort i og utenfor Norge

Det koster 310 kroner å søke om sjåførkort på en trafikkstasjon.

Midlertidig sjåførkort

Midlertidig sjåførkort kan unntaksvis utstedes til personer som IKKE er registrert som bosatt i EU/EØS land eller land tilknyttet AETR-avtalen:

Albania, Andorra, Armenia, Azerbaijan, Belarus, Bosnia og Hercegovina, Georgia, Kasakhstan, Kirgisistan, Moldova, Monaco, Montenegro, Nord Makedonia, Russland, San Marino, Serbia, Storbritannia, Sveits, Tadsjikistan, Turkmenistan, Tyrkia, Ukraina* og Usbekistan.

Midlertidig sjåførkort er gyldig i opptil 6 måneder og kan utstedes til personer med D-nummer eller norsk fødselsnummer. Midlertidig sjåførkort kan ikke fornyes, erstattes eller skiftes ut. Som hovedregel kan midlertidig sjåførkort utstedes kun en gang.

Du må møte på en trafikkstasjon for å søke om midlertidig sjåførkort. Det kreves dokumentasjon på arbeidsforhold i form av en arbeidskontrakt med foretak etablert i Norge, som minimum gjelder for perioden det søkes kort for. Du må også ha førerkort gyldig for kjøring i Norge. Ta med arbeidskontrakten og førerkort når du møter på trafikkstasjonen.

Hvis du er bosatt i et land tilknyttet AETR-avtalen eller et EU/EØS land og ønsker et sjåførkort, må du søke i landet du er registrert bosatt i.

* Midlertidig unntak: Hvis du er fra Ukraina kan du få utstedt midlertidig sjåførkort så lenge ukrainere er under kollektiv beskyttelse i Norge.

Slik bruker du sjåførkortet 

Alle som utfører transport underlagt kjøre- og hviletidsreglene og som bruker et kjøretøy med digital fartsskriver, må ha sjåførkort. Det er heller ikke nok at du har søkt om kort. Dette gjelder også om du er vikar og kjører sporadisk.

Sjåførkortet er et smartkort som brukes i fartsskriveren. Kjøring registreres automatisk når du kjører. Når du stanser, må du selv velge om du skal utføre annet arbeid, ha pause eller hvile. 

Det er også mulig å ta utskrift fra fartsskriveren som viser din kjøre- og hviletid. Det er arbeidsgiveren din som har ansvar for å laste ned data fra sjåførkortet. Det må gjøres minst en gang i måneden.  

Slik fornyer du sjåførkort

Et halvt år før utløpsdatoen kan du fornye sjåførkortet på Din side. Det nye sjåførkortet vil da være gyldig fra dagen etter det forrige utgår. Nytt kort må ikke settes i fartsskriveren før startdato. Det gamle kortet skal benyttes helt til utløpsdato, selv om du allerede har fått det nye kortet.

Dersom du ønsker å fornye sjåførkortet, skal du sende en søknad om dette senest 15 virkedager før kortets utløpsdato. jf. artikkel 28 om fornyelse av sjåførkort (lovdata, PDF). Normalt sett kan det ta opptil to uker fra du har bestilt et nytt sjåførkort til du mottar det.