Kontrollkort for kontrollører må bestilles på en trafikkstasjon.

Hva er et kontrollkort?

For å utføre kontroll av kjøre- og hviletid med digital fartsskriver, må kontrolløren ha kontrollkort. For å få kontrollkort må kontrolløren gjennomgå nødvendig opplæring og deretter søke om kontrollkort på en av Statens vegvesens trafikkstasjoner.

Søknad på trafikkstasjon

Du må bestille time på en trafikkstasjon for å søke om kontrollkort.

Det er den som skal stå som eier/bruker av kortet som må søke.  Saksbehandleren kontrollerer om du oppfyller vilkårene som kreves for å få ønsket fartsskriverkort. Kortet koster 310 kroner og må betales av søkeren. 

Nytt kort i posten

Du vil motta kontrollkortet i posten i løpet av tre til åtte virkedager, avhengig av leveringssted.