Når sjåførkortet ikke virker, er tapt eller stjålet, må du levere tapsmelding, søke om erstatningskort og møte på trafikkstasjon.

Når sjåførkortet ikke virker, er tapt eller stjålet, skal du ta utskrifter fra fartskriveren ved dagens start og slutt, notere navn og fører-/sjåførkortnummer på utskriftene, og signere dem. Du kan kjøre på utskrift fra fartsskriveren inntil du har mottatt nytt sjåførkort. Se detaljerte vilkår for kjøring på utskrift i artikkel 35 pkt.2 i forordning 165/2014.

Er kortet tapt, stjålet eller defekt må du fylle ut melding om stjålet/tapt/defekt fartsskriverkort og en søknad om sjåførkort (erstatningskort). Du må bestille time og møte på en trafikkstasjon innen 7 dager, der du leverer utfylte skjemaer.

Bestill time for erstatningskort: Timebestilling (trafikkstasjoner)

Kan du ikke vise gyldig sjåførkort av ovennevnte årsaker, har du lov til å kjøre uten kort i inntil 15 kalenderdager, eller i et lengre tidsrom dersom det er nødvendig for at kjøretøyet kan kjøres tilbake til stedet der det har base. Du må ta med defekt/skadet kort under kjøring inntil du har levert inn kortet, og vise det ved en eventuell kontroll sammen med utskriftene.

Har du mistet eller fått frastjålet sjåførkortet i utlandet, må du melde det tapt i det landet det ble borte, og møte på en trafikkstasjon i Norge for å bestille erstatningskort når du er tilbake.