Kort som er tapt, stjålet eller defekt må meldes på en trafikkstasjon.

Er kortet tapt, stjålet eller defekt, må du fylle ut en søknad om sjåførkort (erstatningskort og årsak for dette). Du må levere den utfylte søknaden om sjåførkort på en trafikkstasjon innen 7 dager.

Bestill time for å få erstatningskort, så slipper du å vente på trafikkstasjonen.

Når sjåførkortet ikke virker, er tapt eller stjålet, skal du ta utskrifter fra fartsskriveren ved dagens start og slutt, notere navn og fører-/sjåførkortnummer på utskriftene, og signere dem.

Kan du ikke vise gyldig sjåførkort av ovennevnte årsaker, har du lov til å kjøre uten kort i inntil 15 kalenderdager, eller i et lengre tidsrom dersom det er nødvendig for at kjøretøyet kan kjøres tilbake til stedet der det har base. Du må ta med defekt/skadet kort under kjøring inntil du har levert inn kortet, og vise det ved en eventuell kontroll sammen med utskriftene.

Har du mistet eller fått frastjålet sjåførkortet i utlandet, må du melde det tapt i det landet det ble borte, og møte på en trafikkstasjon i Norge for å bestille erstatningskort når du er tilbake.