Alle kjøretøy registrert etter 9. desember 2006, skal ha montert digital fartsskriver.

Digitale fartsskrivere består av skriverenhet, bevegelsessensor og ledningen mellom disse. Skriverenheten er den synlige delen og plasseres nær sjåføren. Den er på størrelse med en bilradio og kan være integrert i instrumentpanelet. Bevegelsessensoren er montert på girkassen og registrerer kjøre- og hviletid og fart. 

Fartsskriveren og bevegelsessensoren kommuniserer med  hverandre. De har mekanismer for å oppdage om forbindelsene brytes, eller blir forsøkt endret. Skriverenheten og bevegelsessensoren er satt sammen i par, signalene mellom dem blir kryptert. Forsøk på å tukle med kabler, eller montere annet utstyr mellom dem, blir registrert og lagret i skriverenheten.

Hensikten med digital fartsskriver

Hensikten med digital fartsskriver er sikre at reglene for kjøre- og hviletid følges. Da får sjåføren bedre arbeidsmiljø, vi øker trafikksikkerheten og skaper like forhold for konkurranse mellom bedriftene i bransjen.

Bruk av digital fartsskriver

Fartsskriveren registrerer kjøretøyets aktiviteter, sammen med et fartsskriverkort. Kortet brukes for å registrere sjåførens aktiviteter, arbeid som utføres på fartsskriveren og for å kontrollere eller laste ned aktiviteter fra fartsskriveren. 

Fartsskriverkortet er personlig, det lagrer og overfører data fra fartsskriveren.

Data som lagres i den digitale fartsskriveren

Skriverenheten er hjernen i systemet. Den lagrer alle data om blant annet kjøring, hvil, annet arbeid, utførte kontroller og verkstedsarbeid i omtrent 12 måneder. Den lagrer også informasjon om brudd på regelverk, forsøk på å manipulere med fartskriveren, fartsoverskridelser, kalibrering og når data har blitt lastet ned.

Skriverenheten har et display med betjeningsknapper, to plasser for fartsskriverkort og en liten skriver for utskrift av kjøre- og hviletidsdata fra enten skriverenheten eller sjåførkortet.

Skriverenhetens interne klokke bruker Coordinated Universal Time (UTC) eller Greenwich Mean Time (GMT). Data registreres i UTC-tid. Displayet viser lokal tid.

digifart Hva er digital fartsskriver
Grafikk: Statens vegvesen