Gjelder fornyelse, utskiftning og erstatning av utenlandske sjåførkort som skal byttes inn i et norsk sjåførkort.

Bestill time på trafikkstasjon

For å kunne få et norsk sjåførkort, må du ha gyldig førerkort og bostedsadresse i Norge. Har du gyldig sjåførkort fra et annet land, må du bestille norsk sjåførkort på en trafikkstasjon.

Bestill time på en trafikkstasjon for å bestille norsk sjåførkort, så slipper du å vente på trafikkstasjonen.

Pris for sjåførkort på trafikkstasjon: 310 kr.

Hvis du ikke allerede har tatt bilde på en trafikkstasjon i Norge, eller hvis det ikke er gyldig lenger, må du ta bilde når du søker om sjåførkort.

Det kan ta opptil to uker fra du bestiller til sjåførkortet kommer til den leveringsadressen du valgte.

Førstegangsutstedelse

Har du et utgått utenlandsk sjåførkort, kan du søke om vanlig førstegangsutstedelse i Norge på selvbetjening. Du vil da få et norsk sjåførkort med startdato 1 uke frem i tid (fra søknadstidspunktet). Hvis du har et utgått sjåførkort, regnes søknaden som førstegangsutstedelse og da kan det ta opptil 1 måned før man mottar nytt kort.

For førstegangsutstedelse, gå til søk om sjåførkort

Fornyelse

Har du et gyldig utenlandsk sjåførkort som går ut innen 6 måneder, kan du søke om fornyelse av det utenlandske sjåførkortet på en trafikkstasjon. Du vil da få et norsk sjåførkort med startdato dagen etter at det utenlandske sjåførkortet går ut. Du benytter det utenlandske sjåførkortet til utløpsdato, og det norske fra startdato. Du må ikke sette det norske sjåførkortet i skriveren før startdato.

Er sjåførkortet tapt, stjålet eller defekt, kan du søke om erstatning av utenlandsk sjåførkort på en trafikkstasjon. Er kortet tapt, stjålet eller defekt må du skrive en redegjørelse for det på søknadsskjemaet. Defekt kort skal innleveres. Startdato på nytt kort blir en uke frem i tid (fra søknadstidspunktet) og med gyldighet i 5 år.

Utskifting

Har du et gyldig utenlandsk sjåførkort som du vil bytte inn FØR utløpsdato (pga. navneendring eller annet), kan du søke om utskifting av utenlandsk sjåførkort. Du vil da få et norsk sjåførkort med startdato 1 uke frem i tid (fra søknadstidspunktet).

Du kan velge mellom å innlevere ditt utenlandske sjåførkort eller ikke. Ved innlevering må du vente med å kjøre inntil nytt norsk kort er mottatt. Husk å laste ned data fra det utenlandske kortet før oppmøte på trafikkstasjonen.

Har du behov for å kjøre med ditt utenlandske sjåførkort, kan du beholde det. Du må da tilbake til trafikkstasjonen for å levere inn det utenlandske sjåførkortet og få utlevert det norske. Husk at du må laste ned data fra det utenlandske kortet før innlevering.