Det er Statens vegvesen og Politiet som kontrollerer kjøre- og hviletid i Norge.

Kontroll ute på vegen og i transportbedriftene er blitt mer effektiv ved at det er tatt i bruk elektroniske hjelpemidler, som for eksempel bærbar PC. Det er mulig å koble en PC direkte til fartsskriveren (skriverenheten) i bilen eller lese av innholdet i sjåførkortet gjennom bruk av en spesiell kortleser. Dermed vil de aktuelle data kunne behandles effektivt i egne programmer.

Statens vegvesen har utviklet et kontrollsystem, som har effektivisert all kontrollvirksomhet ute i trafikken. Gjennom bruk av små håndterminaler som har direkte kommunikasjon med sentrale databaser (VaDis). Både fartsskriverutstyret og -kortene er utstyrt med elektroniske nøkler og sertifikater, som sikrer at det i praksis vil være nærmest umulig å bruke utstyr som ikke er godkjent eller å manipulere de registrerte data.

Fartsskriveren i kjøretøyet vil registrere kjøretøyets aktivitet de siste 365 dagene innen følgende områder:

 • Kjøre- og hviletiden til alle sjåførene som har brukt sjåførkort og som har kjørt kjøretøyet
 • Hvilke sjåfører som har kjørt, forutsatt at sjåførene har brukt sjåførkort
 • Om kjøretøyet er brukt uten at det er satt inn et sjåførkort
 • Hastigheten som kjøretøyet har hatt de siste 24 timene
 • Alle hendelser hvor kjøretøyer har gått raskere enn hastighetsbegrensningene skulle tilsi
 • Sted (land) for start og stopp for hver tur
 • Kilometerstand for start og stopp på hver tur
 • Manuelt registrerte data, i henhold til 1360/2002/EF
 • Bruk av sjåførkort, kontrollkort, verkstedkort og bedriftskort
 • Justering av klokka
 • Strømbrudd eller andre uregelmessigheter

For å utføre kontroll av kjøre- og hviletid med digital fartsskriver, må kontrolløren ha kontrollkort. For å få kontrollkort må kontrolløren gjennomgå nødvendig opplæring og deretter søke om kontrollkort på en av Statens vegvesens trafikkstasjoner.

Sjåførkortet vil lagre data om følgende hendelser i minst de siste 28 dagene:

 • Kjøre- og hviletidene til kortets bruker
 • Hvilken bedrift sjåføren har kjørt for
 • Hvilket kjøretøy som sjåføren har kjørt til enhver tid
 • Sted (land) for start og stopp for hver tur
 • Kilometerstand for det aktuelle kjøretøyet når sjåførkortet blir satt inn og tatt ut
 • Enkelte manuelt registrerte data