Kravet om installering av digital fartsskriver i kjøretøy som omfattes av kjøre- og hviletidsbestemmelsene.

Kravet følger av forordning 3821/85/EØF med endringer i 2135/98/EF av 24. september 1998. Gjennom EØS-avtalen har Norge plikt til å implementere forordning 2135/98/EF i norsk rett. 

I tillegg har Norge plikt til å implementere forordning 1360/2002/EF av 13. juni 2002 om syvende tilpasning av den tekniske utvikling av Rådets forordning 3821/85/EØF om bruk av fartsskriver innen vegtransport. Forordning 1360/2002/EF oppstiller bl.a. de tekniske kravene til fartsskrivere og fartsskriverkort.

Endringer i norsk regelverk

Ny revidert forskrift om kjøre- og hviletid for vegtransport i EØS er vedtatt og gjelder i Norge fra 1. august 2007.

Forordning (EF) 561/2006 som omhandler bestemmelser om kjøre- og hviletidsreglen i EU/EØS er gjennomført med nasjonale tilpasninger i ny forskrift om kjøre- og hviletid for vegtransport i EØS.

Kravene til utstyret som skal registrere kjøre- og hviletidene, bruk av fartsskriver og fartsskriverkort er gitt i forordning 3821/85/EØF.

Regler om kjøre- og hviletid og den nye kjøre- og hviletidsforskriften som gjelder fra 1. august 2007 inkludert forordning (EF) 561/2006 og 3821/85/EØF de finner du i lenken nedenfor.