Alle kjøretøyer registrert etter 15. juni 2019, og som omfattes av kjøre- og hviletidsbestemmelsene, skal utstyres med en smart fartsskriver.

Smart fartsskriver er en videreføring av den digitale fartsskriver, med utvidet funksjonalitet.

Den smarte fartsskriveren skal blant annet selv kommunisere indikasjoner på overtredelser til kontrollutstyr langs vegen mens kjøretøyet er i bevegelse. Fartsskrivere skal videre kunne kobles sammen med satellittnavigering i kjøretøyet, og det skal tilrettelegges for sammenkobling med ITS-teknologi (intelligente transportsystemer). 

Smarte fartsskrivere vil erstatte digitale fartsskrivere etter hvert som bilparken skiftes ut. Kjøretøy utstyrt med digital fartsskriver før 15. juni 2019, får en overgangsperiode for å skifte til smart fartsskriver. Hvor lenge denne overgangsperioden blir, er ennå ikke klart. 

Unntak fra kravet til innmontering av smart fartsskriver

Statens vegvesen har gitt et nasjonalt unntak fra kravet til innmontering av smart fartsskriver innen 15. juni 2019.

Unntaket innebærer at kjøretøy omfattet av kjøre- og hviletidsbestemmelsene kan registreres med digital fartsskriver frem til 15. oktober 2019.

Unntaket vil bare ha virkning i Norge. Transportører i internasjonal transport kan ha med seg og forevise et informasjonsskriv fra Statens vegvesen ved en eventuell kontroll (PDF).

Nye fartsskriverkort

For å betjene en smart fartsskriver, må du ha Gen2 fartsskriverkort.

Det er fire typer fartsskriverkort

  • sjåførkort
  • bedriftskort
  • verkstedkort
  • kontrollkort

Med unntak av verkstedkort, kan dagens fartsskriverkort (kontrollkort, bedriftskort og sjåførkort) benyttes på den smarte fartsskriveren.

Gen2 verkstedkort kan bare utstedes til fartsskriververksteder som er særskilt godkjent for arbeid på smarte fartsskrivere.

Samtlige Gen2 fartsskriverkort kan brukes på dagens digitale fartsskrivere. Når Statens vegvesen er klar til å utstede Gen2 fartsskriverkort, vil det ikke lenger være mulig å bestille Gen1 fartsskriverkort.