Se gebyrsatser og informasjon til garantister

Gebyr for 2024

Fellesskapsløyve

  • For hoveddokument er kostnaden 3990 kroner.
  • For hver attestert kopi er kostnaden 1700 kroner.
  • Faktura blir utsendt i løpet av en uke etter vedtaksdato.
  • For hver attestert kopi ved bruk av selvbetjeningsløsning ved tap av løyve, er kostnaden 1440 kroner.

Kompetansebevis

For utstedelse av kompetansebevis er kostnaden 310 kroner. 

Garantisum

Garantisummen for godstransport over 3500 kg og turvogntransport skal ha en kroneverdi tilsvarende 9000 euro for det første løyvet og 5000 euro for de påfølgende i hver løyvekategori. Garantisummen for godstransport mellom 2500 kg og 3500 kg skal ha en kroneverdi tilsvarende 1800 euro for det første løyvet og 900 euro for de påfølgende.

Oppsigelse av garanti

Garanti er en avtale mellom garantist og løyvehaver, og kan bare sies opp av en av partene.

Løyvehaver kan si opp garanti en med umiddelbar virkning. Garantist er i etterkant forpliktet til å straks underrette Statens vegvesen om dette.

Sier garantist opp garantien skal dette underrettes til løyvehaver og løyvemyndigheten to månader i forveien. Dette betyr at løyvehaver har to måneder på seg til å skaffe ny garanti.

Dersom løyvemyndigheten mottar oppsigelse av garanti vil det bli sendt ut varsel om tilbakekalling av løyver til løyvehaver med frist til å skaffe ny garanti. Overholdes ikke denne fristen, vil løyver bli endelig tilbakekalt.

Dersom løyvehaver selv har sagt opp garantien og ikke har skaffet ny garanti, så tilfredsstiller man ikke lenger vilkårene for å drive løyvepliktig transport.

Informasjon til garantist

Statens vegvesen
Org.nr.: 971032081

Garantidokument skal sendes fra garantist via vår selvbetjeningsløsning. Informasjon om selvbetjeningsløsningen og innlogging finner du her.

Garantidokumentet kan også sendes på e-post til eller per post til Statens vegvesen.

For samarbeidsparter og andre interessenter