Transportløyvegaranti er en selvbetjeningsløsning som er tilgjengelig som et skjema hos Altinn, der finansinstitusjoner selv kan behandle sine garantier.

I løsningen kan garantisten se informasjon om egne garantier, melde inn nye garantier og melde om endringer som ombytte på garantier, utbetalinger og opphør av garantier.

Offentlig tilgjengelig informasjon om løyvehavers garantier stilt av andre garantister vil også være synlige ved oppslag.

Garantistens saksbehandler logger inn med personlig BankID til selvbetjeningsløsningen i Altinn før de velger den virksomheten de representerer. Statens vegvesen mottar ingen personlig informasjon om den innloggede saksbehandleren.

Før saksbehandler kan utføre ønskede handlinger vil det bli kontrollert at garantisten har påkrevd konsesjon. Videre må saksbehandler tildeles rollen "Transportløyvegaranti" på vegne av virksomheten de representerer.

Logg inn i løsningen 

Vi minner om at eventuell personinformasjon bare skal fremgå av de påkrevde feltene i løsningen, jf. personopplysningsloven. Derfor må eventuell personinformasjon i vedlegg skjermes/overstrykes før innsending.

Spørsmål rundt fag, lovverk, saksbehandling og feilinformasjon presentert i løsningen, sendes til løyvemyndigheten hos Statens vegvesen: .

Statens vegvesen skal også tilgjengeliggjøre et API slik at virksomheter kan skreddersymuligheten for innsendelse inn i sine egne fagsystemer.  Les mer om API-tjenesten (Bits, åpnes i ny fane).

Personinformasjon skal ikke sendes til Bits.

Problemer med tilgang til løsningen og nødvendig støtte i forbindelse med feilmeldinger meldes til Bits. Les mer om tjenesten (Bits, åpnes i ny fane).

For samarbeidsparter og andre interessenter