Kontaktinformasjon for dokumentasjon og spørsmål vedrørende gods- og turvognløyver.

All dokumentasjon i forbindelse med søknad om fellesskapsløyve skal sendes til:

Statens vegvesen
Postboks 1010 Nordre Ål
2605 Lillehammer.

Vi anbefaler å sende attester pr. post, da vi ikke har noen sikker elektronisk linje for sensitiv informasjon. Dersom du likevel velger å sende dine dokumenter digitalt, kan de sendes til

For spørsmål vedrørende gods- og turvognløyver og transport utenfor EØS, kontakt oss på e-post:  eller telefon 22 07 30 00