Artikkelen er over to år gammal, og innhaldet kan vere utdatert.

Snart starter arbeidet med grunnundersøkelser på Storavatnet på Kolltveit, og i flere av vannene i og rundt Kolltveit.

Arbeidet vil føre til tidvis stenging av rv. 555, fv. 560 og fv. 561 ved Kolltveit. Undersøkelsene skal utføres via en større flåte med en borerigg, noe som medfører at det vil bli utført ulike løfteoperasjoner fra hovedvegen og ned til de aktuelle vannene i perioden arbeidet pågår.

Midlertidig omkjøring / stengning av riksveg 555, fylkesveg 560 og fylkesveg 561 mens arbeidene pågår

Det skal heises flåte, båt og borerigg ned på Storavatnet i forbindelse med grunnundersøkelsene. Løfteoperasjonene vil skje fra fv. 561 som går forbi området, og krever derfor midlertidig omkjøring / stengning når operasjonene pågår.

Prosjektsjef for rv. 555 Sotrasambandet Arve Tjønn Rinde forteller at arbeidet er forventet å starte opp innen kort tid.

– Vi venter på at de siste formalitetene skal være på plass, og så vil vi gå i gang så raskt som mulig. Planen er at arbeidet vil pågå over noen dager i tidsrommet mellom klokken 22:00 og 00:00.

Arbeidene som nå snart starter i og langs vegsystemet er viktig oppstartsaktiviteter i prosjektet og enda et tydelig tegn på at byggingen av Sotrasambandet er i full gang, understreker prosjektsjefen.

Store kjøretøy og kraner

Løfteoperasjonene som skal utføres krever fremkommelighet for store kjøretøy som mobilkran og trailere med utstyr. For å få utstyret trygt og effektivt ned på de aktuelle vannene er det nødvendig å benytte vegen som midlertidig anleggsområde.

I tillegg til grunnundersøkelser vil det også pågå en god del innmålinger og landmålingsarbeid i området. Dette er også en viktig del av aktivitetene i forbindelse med oppstart av anleggsarbeidet for nytt Sotrasamband. Dette arbeidet vil pågå utover våren og sommeren.

Fremover vil det bli stadig mer og mer aktivitet i og langs vegsystemet – vis hensyn

Fremover vil det bli stadig mer og mer aktivitet i og langs vegsystemet. Prosjektsjef Rinde har en klar oppfordring til alle trafikanter;

– Vis hensyn til våre ansatte og leverandører som arbeider tett på, i eller ved vegen. Senk farten! Respekter skilting, og spesielt redusert fartsgrense, omkjøring og kommando fra våre dyktige trafikkdirigenter.

Aktuelt for fylke: Vestland