Skjemaene fylles ut, skrives ut og sendes deretter per post til Statens vegvesen.