Her finner du søknaden du skal bruke om du skal søke om tillatelse til å sette opp en bygning langs veien eller søke om midlertidig avkjørsel.

Spar tid, gjør det selv på nett

Søk på papir

Søknadene sendes til:

Statens vegvesen
Postboks 1010 Nordre Ål
2605 Lillehammer

Last ned søknadsskjema

Søk om avkjørsel eller dispensasjon fra byggegrense langs riks- eller fylkesvei

Søk om midlertidig avkjørsel (arbeidsvarsling)

Arbeidsvarsling: Aktiver tillatelse