Du skal varsle veitrafikksentralene én til to dager før arbeidene starter. Det gjør du ved å aktivere tillatelsen til arbeidsvarsling på Din side.

Aktiver tillatelse Logg inn

Du kan aktivere tillatelsen på Din side hvis du logger inn som representant for den virksomheten som har fått tillatelsen. Hvis du er ansvarshavende for tillatelsen, kan du også logge inn som personlig bruker og aktivere den.

Dere skal aktivere tillatelsen til arbeidsvarsling én til to dager før veiarbeidet starter, og senest klokken 15 dagen før.

Det er viktig at dere aktiverer tillatelsen. Dette sikrer at veitrafikksentralene (VTS) har informasjon om veiarbeidet i sanntid, og at alle veikart til enhver tid er oppdatert med korrekt informasjon. 

I enkelte tilfeller må dere varsle veiarbeidet på telefon. Dere skal da ikke aktivere tjenesten på Din side. Du kan se om dere må varsle på telefon, i tillatelsen til arbeidsvarsling.

Fikk dere tillatelse før 1. mai 2021?

Hvis dere fikk tillatelse før 1. mai 2021, må dere aktivere den på e-post. Dere kan ikke aktivere den på Din side. Se i tillatelsesbrevet når dere senest må aktivere tillatelsen.

Aktiver tillatelsen slik

1. Last ned og fyll ut aktiveringsskjemaet.

2. Send det utfylte skjemaet til veitrafikksentralen. Legg ved den godkjente tillatelsen for varsling og sikring av veiarbeid.

Det står i tillatelsesbrevet hvilken veitrafikksentral du skal sende skjemaet til.