Se hvordan virksomheten din søker om å jobbe på eller ved en riks- eller fylkesvei eller om å bruke offentlige skilt på privat vei.

Søk om å varsle og sikre Logg inn

En virksomhet som skal jobbe på eller ved en riks- eller fylkesvei, må søke Statens vegvesen om tillatelse til å varsle og sikre arbeidet. Det samme gjelder hvis den skal bruke offentlige skilt på privat vei.

I begge tilfeller søker en ansatt på vegne av virksomheten ved å benytte tjenesten Arbeidsvarsling på Din side.

Det koster ikke noe å søke.

Hvis arbeidet foregår på eller ved en kommunal vei, skal virksomheten søke den aktuelle kommunen om tillatelse. Kontakt kommunen for å få vite hvordan dere går fram. 

Den som søker, må ha tilgang til tjenesten via Altinn

Skal du varsle og sikre arbeid på vegne av virksomheten din, må du ha tilgang til tjenesten Arbeidsvarsling via Altinn.

Når må du søke om å varsle og sikre arbeid?

Hvis virksomheten din skal arbeide på eller ved en vei, og arbeidet krever varsling eller sikring, må den søke om tillatelse.

Hvis løsningen for arbeidsvarsling ikke følger regelverket, må virksomheten søke om fravik.

Slik søker du på vegne av andre virksomheter

Hvis du skal opprette søknader på vegne av andre virksomheter, skal du gjøre det som representant for den virksomheten du er ansatt i, ikke den virksomheten du lager søknaden for.

Eksempel: Du er ansatt i «Arbeidsvarslingsfirma as» og skal søke om tillatelse til å varsle eller sikre arbeid for firmaet «Grave as». Grave skal utføre jobben og er ansvarlig for å varsle om arbeidet.

I dette tilfellet skal du benytte tilgangen du har fått til tjenesten Arbeidsvarsling gjennom «Arbeidsvarslingsfirma as». I søknadsskjemaet skriver du informasjon om «Grave as» i egne rubrikker. Du trenger altså ikke ha rettigheter i Altinn for «Grave as».

Dette må du ha med i søknaden

Søknaden må inneholde informasjonen under. Vi behandler først søknaden din når vi har mottatt all nødvendig informasjon. 

Informasjon om kontaktpersonen

  • e-postadresse og mobiltelefonnummer til kontaktpersonen for søknaden 

Vi bruker kun informasjonen til å kontakte deg om søknaden.

Informasjon om ansvarlige og tillatelser 

  • kontaktinformasjon og kompetansebevis for de personene som er ansvarlige for arbeidsvarslingen 
  • eventuelle andre tillatelser, som gravetillatelse, avkjørselstillatelse og dispensasjon fra byggegrense 

Informasjon om risikoforhold ved arbeidet og hvilke tiltak som skal redusere risikoen 

  • hvilken type arbeid dere skal utføre, og en utfyllende beskrivelse av hvordan dere skal utføre det 
  • en begrunnelse av hvorfor dere i kartleggingen av risiko har kommet fram til de tiltakene dere vil benytte 
  • en skisse som viser alle risikoreduserende tiltak dere skal benytte for å varsle og sikre arbeidsområdet 

Denne informasjonen skal vise risikoforholdene og avdekke faremomenter for trafikken ved arbeidsområdet. Kartleggingen skal supplere entreprenørens risikovurdering av forholdene på arbeidsområdet.

Annen informasjon

Ta også med annen informasjon som kan gi saksbehandleren et fullstendig bilde av hva som skal skje.

Du finner all informasjon du trenger om krav og retningslinjer til varsling og sikring, i vegnormal N301.

Eksempelsamling og skjemaer til søknaden

Du får beskjed hvis vi ikke kan godkjenne søknaden 

Hvis det mangler informasjon i søknaden, gir vi beskjed på e-post til den som sendte den inn. Det gjelder også hvis dere for eksempel har valgt tiltak som vi ikke kan godkjenne for det aktuelle arbeidet.