Se hvordan du søker om å jobbe på eller ved en riks- eller fylkesvei eller om å bruke offentlige skilt på privat vei.

Søk om å varsle og sikreLogg inn

For riksveier og fylkesveier søker du Statens vegvesen om tillatelse fra Din side. Det samme gjelder hvis du skal bruke offentlige skilt på privat vei.

Du må ha rettigheter i Altinn på vegne av din virksomhet

Hvis du skal logge på tjenesten på Din side, må den personen i virksomheten som styrer rettigheter i Altinn, først gi deg tilgang til å handle på vegne av virksomheten.

Vi anbefaler at du får direkte tilgang til tjenesten Arbeidsvarsling (Altinn.no).

Les mer om roller og rettigheter i Altinn (Altinn.no).

Skal du opprette søknader på vegne av andre virksomheter?

Hvis du skal opprette søknader på vegne av andre virksomheter, skal du gjøre det som representant for den virksomheten du er ansatt i, ikke den virksomheten du lager søknaden for.

Eksempel: Du er ansatt i «Arbeidsvarslingfirma as» og skal søke om tillatelse til å varsle eller sikre arbeid for firmaet «Grave as». Grave skal utføre jobben og er ansvarlig for å varsle om arbeidet.

I dette tilfellet skal du benytte tilgangen du har fått til tjenesten Arbeidsvarsling gjennom «Arbeidsvarslingsfirma as». I søknadsskjemaet skriver du informasjon om «Grave as» i egne rubrikker. Du trenger altså ikke ha rettigheter i Altinn for «Grave as».

Sjekk hva søknaden må inneholde.

Når må du sende inn søknad?

Hvis du skal arbeide på eller ved en vei, og arbeidet krever varsling eller sikring, må du søke om tillatelse.

Hvem skal du sende søknaden til?

  • Hvis arbeidet foregår på eller ved en riks- eller fylkesvei, eller hvis du skal bruke offentlige skilt ved arbeid på en privat vei, skal du søke Statens vegvesen om tillatelse til å varsle eller sikre arbeidet.
  • Hvis arbeidet foregår på eller ved en kommunal vei, skal du søke den aktuelle kommunen om tillatelse. Kontakt kommunen for å få vite hvordan du går fram. 

Hva koster det å søke?

Det koster ikke noe å søke om tillatelse til å varsle eller sikre arbeid.

Når får du svar på søknaden?

Du får normalt svar på en søknad om arbeidsvarsling eller -sikring, som du har sendt til Statens vegvesen, innen 15 virkedager. I noen tilfeller kan det ta lengre tid.

Få mer informasjon om svar på søknad om arbeidsvarsling.

Arbeidsvarsling