Her finner du informasjon om reglene for arbeid på og ved vei, rapporter, analyser og annen nyttig informasjon.

Hvis du skal søke om avvik fra normalbestemmelsene, kan du se hvordan du søker om dette, på siden Fravik fra krav i vegnormalene.