Her kan du se når og hvordan virksomheten din får svar på en søknad om arbeidsvarsling, og hva svaret betyr.

Virksomheten får normalt svar på en søknad om arbeidsvarsling innen 15 virkedager. I noen tilfeller kan det ta lengre tid. Det gjelder for eksempel hvis dere søker om en løsning som ikke er i tråd med regelverket. 

Vi sender svaret til postmottaket i Altinn til den virksomheten som søkte. Kontaktpersonen for søknaden, ansvarlig entreprenør og ansvarshavende mottar en kopi av svaret på de e-postadressene som ble registrert i søknaden.

Se status for søknaden på Din side

På Din side kan du se

  • hvilke søknader du har fått tillatelse på
  • hvilke søknader du har fått en tilbakemelding på
  • hvilke søknader du har sendt inn
  • hvilke tillatelser du kan aktivere
  • hvilke tillatelser du har aktivert

Du finner informasjonen under fanene Dine tillatelser og Virksomhetens tillatelser.

Når dere har fått tillatelse

Hvis virksomheten får tillatelse til å varsle om og sikre arbeid, kan du se i tillatelsen hvilke krav og vilkår dere må følge for å utføre arbeidet.

Dere må aktivere tillatelsen

Hvis dere fikk tillatelse 1. mai 2021 eller senere

Dere varsler veitrafikksentralene ved å aktivere tillatelsen til arbeidsvarsling på Din side. Se når dere senest må gjøre dette, i tillatelsesbrevet.

Hvis dere fikk tillatelse før 1. mai 2021

Dere må varsle veitrafikksentralen ved å sende inn aktiveringsskjema på e-post. Les mer om dette på siden Aktiver tillatelse.

Dere må føre loggbok

Dere må dokumentere hvilke reguleringer og sikringstiltak dere til enhver tid benytter i anleggsperioden. Dere skal derfor benytte en loggbok til å registrere når dere setter i gang og avslutter alle typer varsling og sikring innenfor et veiarbeidsområde.

Dere kan se hvilken adresse dere skal sende loggboken til, i tillatelsesbrevet.

Dere må ha rutiner for kontroll

Dere må etablere rutiner for å kontrollere følgende:

  • at arbeidsvarslingen er i samsvar med arbeidsvarslingsplanen
  • at utstyret fyller den funksjonen det er tiltenkt

Dere kan laste ned et kontrollskjema og bruke det som veiledning når dere lager en rutine. Dere må tilpasse kontrollskjemaet til deres behov.

Hvis dere ikke får tillatelse, får dere en tilbakemelding

Hvis virksomheten ikke får tillatelse til å varsle om eller sikre arbeid, kan det skyldes at vi mangler informasjon, at søknaden har andre mangler, eller at vi ikke kan akseptere løsningen. Du vil da få en tilbakemelding med informasjon om hva du må rette opp før du sender inn søknaden på nytt.