Skal du søke om midlertidig avkjørsel fra riks- eller fylkesvei må du fylle ut et søknadsskjema og sende til veieier.

Du søker om midlertidig avkjørsel til riks- eller fylkesvei ved å fylle ut søknadsskjemaet og sende det til veieier. Adressene står oppgitt i søknaden. 

Avkjørsel