Søk om midlertidig avkjørsel Logg inn

Søknad på papir

Du søker om midlertidig avkjørsel til riks- eller fylkesvei ved å fylle ut søknadsskjemaet og sende det til veieier. Adressene står oppgitt i søknaden. 

Avkjørsel