DATEX (specification for DATa EXchange between traffic and travel information centres) er en europeisk standard for utveksling av trafikkinformasjon (datex.eu) mellom ulike aktører og baserer seg på XML-meldinger.

Statens vegvesen gjør værdata, trafikkmeldinger, reisetider og webkamera tilgjengelig via Datex.

Bruk av Datex

Tjenesten er tilgjengelig for media, private tjenestetilbydere av trafikkinformasjon og andre aktører som er interesserte i å benytte data fra Statens vegvesen i egne tjenester.

Bruken er gratis, men er regulert under  norsk lisens for offentlige data (data.norge.no). For å kunne ta i bruk DATEX II data må du bestille tilgang.

Tilbakemeldinger

Vi er svært interesserte i tilbakemeldinger fra brukere slik at vi kan gjøre forbedringer av tjenesten. Har du forslag ta kontakt med oss på e-post datex@vegvesen.no.