Gjør en viktig jobb for trafikksikkerheten

I Statens vegvesen vil du få bidra til økt trafikksikkerhet, like konkurransevilkår og mindre sosial dumping.

""

Digitalisering Trafikant og kjøretøy

Den digitale reisen Trafikant og kjøretøy har gjennomført, kommer deg som kunde til gode. Med de digitale verktøyene blir jobben litt lettere, og vi blir mer tilgjengelige, ikke bare for deg som kunde, men også for hverandre internt. Video: Statens vegvesen.