Ivaretar juss og personvern i tverrfaglige team

En hverdag som preges av tverrfaglig samarbeid og komplekse juridiske problemstillinger hvor personvern er et strategisk område.