En jobb i Statens vegvesen gir deg muligheter til å utforme morgendagens samferdselsløsninger.

Våre ansatte er spredt på kontorer i alle landets fylker. Gjennom samarbeid og prosjekter på tvers av organisasjonen legger vi til rette for kunnskapsdeling og kompetanseutvikling. 

Jurist

Arbeidssted:
Moss eller Drammen
Søknadsfrist:
8. august 2021

Jobb i Statens vegvesen