Hvert år har mange studenter sommerjobb hos oss.

Vi annonserer ledige sommerjobber hvert år i løpet av desember. Vil du søke, må du gjøre det innen fristen 1. mars.

Gjennom hele sommeren arbeidet jeg selvstendig med en egen oppgave med støtte fra faddere og andre ved behov. Dette gjorde at jeg følte meg som en del av avdelingen jeg jobbet i, og ikke bare en sommerstudent.

Gustav Hetty, sommerjobb 2021

Hvert år har mange studenter sommerjobb hos oss. I 2021 svarte 85 prosent av studentene at sommerjobben påvirket dem positivt med tanke på en karriere innen vei og samferdsel.

Vi ønsker oss studenter som blant annet kan jobbe innen IT, juss, drift og vedlikehold og økonomi.

Vi prioriterer kandidater som er på 1.-4. året, og som studerer fag innenfor følgende fagområder:

 • Planlegging – landskap og areal
 • Utbygging
 • Konstruksjon
 • Klima og miljø
 • Elektro
 • Geofag
 • Geomatikk
 • Eiendom, grunnerverv og landmåling
 • Samfunnsutvikling og -analyse
 • IT
 • Rettsvitenskap
 • Økonomi

Innholdet i sommerjobbene varierer fra år til år, avhengig av hvilke oppgaver som skal løses. De aller fleste vil få oppgaver som er relevante for sine studier.

Sist oppdatert: