Vi starter opp nytt traineeprogram høsten 2021.

Bli med som trainee på en unik og landsomfattende digitaliseringsreise på norske veier!

Er du fremoverlent, analytisk og blir motivert når du får løse utfordrende oppgaver? Hvis du i tillegg trives du med en bratt læringskurve på ulike læringsarenaer, da er dette midt i blinken for deg.

Digitale løsninger står sentralt i vårt traineeprogram, og som trainee får du en fantastisk mulighet til å arbeide med digitale brukerløsninger i samarbeid med de beste innen faget.

Vi ønsker deg som har mastergrad og eventuelt inntil to års erfaring i fag knyttet til områder som for eksempel; analyse innen transport og samfunnsøkonomi, byutvikling, vegteknologi, og klima. økonomi og administrasjonsanalyser; IT driftsutvikling, jus/rettsinformatikk, vedlikehold styring og lovverk (for eksempel; EØS regelverk, kontrakter og byvekstavtaler).

Traineestillinger med søknadsfrist 9. april 2021

Om Traineeprogrammet

Traineeprogrammet går over 20 måneder og skal gi deg et strategisk innblikk i samferdselssektoren. Du får eierskap til framtidens samferdselsløsninger og en helhetlig forståelse av Statens vegvesens samfunnsansvar, hovedoppgaver og brukerbehov. Du vil få muligheten til å bygge et unikt faglig nettverk i møte med interne og eksterne aktører, særlig innrettet mot digitalisering og bærekraft.

Gjennom programmet vil du få arbeide både alene og i læringsgrupper. Det blir individuell opplæring, jevnlige fellessamlinger samt kunnskapsdeling på digitale arenaer gjennom hele programmet.

Du vil få du få en fagfadder som følger deg opp og støtter deg i hverdagen. I tillegg vil du gjennom hele programmet få en egen mentor i ledergruppen.

Som trainee hos oss blir du kastet ut på dypt vann i ulike roller i ulike fagmiljøer. Du får en bratt læringskurve og en unik mulighet til å bygge en spennende karriere sammen med dyktige kollegaer og de beste fagmiljøene innen samferdsel.

 

Sist oppdatert: