Bli med som trainee på en unik og landsomfattende digitaliseringsreise på norske veier!

Er du framoverlent og analytisk, og blir du motivert når du får løse utfordrende oppgaver? Hvis du i tillegg trives med en bratt læringskurve på ulike læringsarenaer, er dette midt i blinken for deg.

To traineer som står ved en pc som de ser på mens de snakker.
Traineer som trives hos Statens vegvesen. Foto: Red Ant

Bærekraft, klima og digitale løsninger står sentralt i vårt traineeprogram. Som trainee får du en fantastisk mulighet til å arbeide med digitale brukerløsninger i samarbeid med de beste innen faget.

Vi ønsker deg som har mastergrad og eventuelt inntil to års erfaring i fag knyttet til områder som for eksempel analyse innen transport og samfunnsøkonomi, bærekraft og klima, byutvikling, drift og vedlikehold, veiteknologi, økonomi og administrasjonsanalyser, IT driftsutvikling, juss/rettsinformatikk, styring og lovverk (for eksempel EØS-regelverk, kontrakter og byvekstavtaler).

Traineebesøk på Gartnerløkka

Traineeprogrammet i Statens vegvesen besøkte E18/E39 Gartnerløkka-Kolsdalen for å lære mer om «Pilot for fossilfri anleggsplass». Video: Statens vegvesen.

Om traineeprogrammet

Traineeprogrammet går over 22 måneder og skal gi deg et strategisk innblikk i samferdselssektoren. Du får eierskap til framtidens samferdselsløsninger og en helhetlig forståelse av Statens vegvesens samfunnsansvar, hovedoppgaver og brukerbehov. Du vil få muligheten til å bygge et unikt faglig nettverk i møte med interne og eksterne aktører, særlig innen digitalisering og bærekraft.

Gjennom programmet vil du få arbeide både alene og i læringsgrupper. Det blir individuell opplæring, jevnlige fellessamlinger og kunnskapsdeling på digitale arenaer gjennom hele programmet.

I tillegg til din leder vil du få en fagfadder som følger deg opp og støtter deg i hverdagen. Gjennom hele programmet har du en egen mentor i ledergruppen.

Som trainee hos oss blir du kastet ut på dypt vann i ulike roller i ulike fagmiljøer. Du er ansatt i en fast jobb hos oss. Etter 6 måneder i traineeprogrammet vil du sammen med andre traineer bruke noe av din tid til å løse en oppgave for vegdirektøren. Dere får støtte fra fagpersoner hos oss og våre eksterne samarbeidspartnere, slik at resultater dere presenterer bidrar til innovasjon og organisasjonsutvikling i Statens vegvesen.

Vi kan love deg en bratt læringskurve og en unik mulighet til å bygge en spennende karriere hos oss sammen dyktige kollegaer og de beste fagmiljøene innen samferdsel.

Søk vårt traineeprogram

Nå har du en unik mulighet til å bli med på en digitaliseringsreise på norske veier som trainee hos oss i Statens vegvesen.
Sist oppdatert: