Skal du snart skrive bachelor- eller masteroppgave? Innenfor fagområdene til Statens vegvesen kan du finne mange egnede oppgavetemaer.

Planlegger du å skrive oppgave innenfor et fag som er interessant for vei- og transportsektoren, kan vi bidra med økonomisk støtte og veiledning.

Den økonomiske støtten til bacheloroppgave er på 7 500 kroner og for masteroppgave er den på 15 000 kroner.

Bruk oppgavebanken

Du finner forslag til problemstillinger og kontaktinformasjon til våre kontaktpersoner på Konnekt sine hjemmesider. Vi oppdaterer oppgavebanken årlig hver september, og da kan du finne nye temaer å velge blant.

Finner du ikke riktig tema?

Har du lyst til å skrive oppgave om et tema som ikke er ført opp i oppgavebanken? Be faglæreren din om å sette deg i kontakt med fagpersoner i Statens vegvesen, så vil vi vurdere om vi kan samarbeide om oppgaven.

Først avtale, så oppgave

For å få støtte til oppgaven din må du først inngå en avtale om oppgavesamarbeid med Statens vegvesen. Dette vil din veileder i Statens vegvesen hjelpe deg med. Tema for oppgaven og hvem som er dine veiledere skal være definert i avtalen.