Skal du snart skrive bachelor- eller masteroppgave? Innenfor Statens vegvesens fagområder kan du finne mange egnede oppgavetemaer.

Planlegger du å skrive oppgave innenfor et fag som er interessant for veg- og transportsektoren, og studerer ved en av utdanningsinstitusjonene vi har samarbeidsavtale med , kan vi bidra med økonomisk støtte og veiledning.

Den økonomiske støtten til bacheloroppgave er på 7 500 kroner og for masteroppgave er den på 15 000 kr.

Først avtale, så oppgave

For å få støtte til oppgaven din må du først inngå en avtale med både studiestedet ditt og Statens vegvesen. Tema for oppgaven må defineres, gjerne innenfor ditt interessefelt og den må ha relevans for Statens vegvesen. Det må også avtales hvem som skal være din veileder – både i Statens vegvesen og ved studiestedet. . 

Ta kontakt med faglærer

Ta kontakt med din faglærer som kan sette deg i kontakt med aktuelle fagpersoner i Statens vegvesen.

Sist oppdatert:

Jobb i Statens vegvesen