Med et bredt spekter av prosjekter er det en fordel med ulike folk

Heidi, Tonje og Vidar jobber med svært ulike teknologiprosjekter i Statens vegvesen. Da kommer det godt med at de har svært ulike bakgrunner.

Tonje Tovmo, Vidar Gundersen og Heidi Garm