Vidt spekter av juridiske problemstillinger

Thomas har ansvar for å bistå store utbyggingsprosjekter i anskaffelsesrettslige problemstillinger.