Flere hundre kilometer vei vil bli bedre

– Vi dekker så å si hele fagspekteret av oppgaver innenfor analysemetodikk, forteller Preben